غذا و شیرینی جات سنتی اصفهانی ها

 اصفوون غذا

برخی زیباترین شهر ایران را اصفهان میدانند و سعی می کنند حداقل چند سال یک بار به آنجا سری بزنند. بعضی عاشق غذاهای سنتی این شهر هستند مثل بریان. بریان اصفهان خیلی معروف و لذیذ است. با ما سری به غذاهای سنتی این شهر بزنید.

ادامه خواندن “غذا و شیرینی جات سنتی اصفهانی ها”