بزرگترین مرکز آموزشی ساسانیان، تخت سلیمان

 سلیمان

اگر مایل هستید در مورد تخت سلیمان که بزرگترین مرکز آموزشی در دوره ساسانیان به شمار می آید آشنا شوید حتما این مطلب را با دقت بخوانید.
محوطه تاریخی و باستانی بسیار بزرگی حوالی تکاب و روستای تخت سلیمان قرار دارد که به نام تخت سلیمان خوانده می شود. این اثر تاریخی که بزرگترین مرکز آموزشی در دوره ی ساسانیان به حساب می آمد، امروزه اثر باستانی و تاریخی بسیار زیبایی شده است.

ادامه خواندن “بزرگترین مرکز آموزشی ساسانیان، تخت سلیمان”