شیرینی جات خوشمزه و سنتی کرمانشاهی ها

اتاتاکرمانشاه دارای اقلیم و پوشش گیاهی خاصی است مثل دره های پربرکت یا ارتفاعات پوشیده از درخت و جنگلش. می خواهیم این بار در مورد شیرینی جات سنتی خوشمزه ی این مردم، با شما سخن بگوییم.

ادامه خواندن “شیرینی جات خوشمزه و سنتی کرمانشاهی ها”