معرفی دانشگاه تبریز، آموزش عالی نوین

0e53936c-3dd9-45a1-b0be-986b5452bce3

اولین دانشگاه نوین عالی کشور، دانشگاه تهران است. پس از آن دانشگاه تبریز، دومین دانشگاه قدیمی ایران محسوب می شود که بزرگترین دانشگاه شمال غربی کشورمان از نظر قطب علمی به حساب می آید.

ادامه خواندن “معرفی دانشگاه تبریز، آموزش عالی نوین”