روستای چماچا، روستایی کوهپایه ای در گیلان

چماچا

روستای چماچا، در نزدیکی شهر رشت قرار دارد که قدمت قابل توجهی دارد. این شهر که ارتفاعی نه چندان زیاد دارد، در وسط کوهستان و جلگه قرار دارد. از طرفی سر سبزی جلگه زیر پایتان است از طرفی زیبایی کوهستان در بالای سرتان.