آیا تا به حال به گوهررود رشت، سر زده اید؟

گهر رود

شهر رشت، جزء شهرهای رودگذر ایران است. یکی از رودخانه هایی که از این شهر میگذرد، رودخانه گوهر رود است که یکی از شریان های رودخانه ی زرجوب می باشد. با هم سری به این رودخانه ی زیبا بزنیم.