مروری بر جاذبه های ساحل دریای خزر

 فف

گاهی برایمان اتفاق افتاده است که دلمان بخواهد فقط لبه ی مرزی دریای خزر را درنوردیم. این ساحل بسیار زیبا، تشنگی سیراب نشده ای به انسان می بخشد. می خواهیم تعدادی از جاذبه های گردشگری این خطه از سرزمینمان را برایتان بازگو کنیم.

ادامه خواندن “مروری بر جاذبه های ساحل دریای خزر”