معرفی سرزمین خاک های رنگی، جزیره هرمز

 64027248
اگر با قایق، حدود 30 دقیقه با قایق از استان هرمزگان دور شویم، به جزیره ی هرمز میرسیم. پس از رسیدن به این جزیره و خاموش کردن قایق، سکوتی رمز آلود همه جا را فرا می گیرد. چیزی بین احساس ترس و کنجکاوی و لذت از طبیعت بکرش شما را فرا خواهد گرفت.

ادامه خواندن “معرفی سرزمین خاک های رنگی، جزیره هرمز”