شهر دامغان و مکان های دیدنی زیبایش

لل

تا به حال شده که به شهر زیبای دامغان، سفر کنید؟ تا چه حد با آثار تاریخی و طبیعی این شهر آشنا هستید. می خواهیم با هم سری به این شهر زیبا بزنیم و در بناهای تاریخی آن قدمی بزنیم. بریم…

ادامه خواندن “شهر دامغان و مکان های دیدنی زیبایش”