معرفی چند رودخانه های زیبای ایران

Chomacha-4
 تعداد رودخانه های ایران، کم نیست. این رودخانه ها، در تمام فصول سال، پر آب نیستند بلکه بعضی از آنها، رودخانه های فصلی هستند. یعنی تنها در بعضی از فصول، جریان دارند. البته یعضی، همیشه پر آب هستند که این رودها از رشته کوه های البرز و زاگرس سرچشمه میگیرند.

ادامه خواندن “معرفی چند رودخانه های زیبای ایران”