روستای نابینایان در یکی از روستاهای خراسان شمالی

نابینا

بعضی از شهر های ایران، به خاطر داشتن بناهای تاریخی و باستانی، شهرت پیدا می کنند. بعضی دیگر به خاطر دیدنی های طبیعی و دریا و شگفتی های طبیعتش. اما جالب است بدانید که روستای چهار برج به خاطر مردم نابینایش شهرت یافته است.

ادامه خواندن “روستای نابینایان در یکی از روستاهای خراسان شمالی”